Team
セビージャ・アトレティコ
Number
10

Carlos Álvarez

Complete name
Carlos Álvarez Rivera
出身
Sanlúcar la Mayor (Seville), Spain
生年月日
06/08/2003
身長
1.68m.
Carlos Álvarez
Tshirt photo